Auditor 9001:2015

Temat szkolenia: Auditor systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
Termin:4-6.06.2018 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, ul. SŁoneczna 8
Cel:przygotowanie pracowników do planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych jako narzędzia do badania skuteczności wdrożonego systemu jakości; szkolenie oparte na wymaganiach nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz ISO 19011:2012

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Szczegółowe omówienie wymagań ISO 9001:2015
 • Zasady dokumentowania systemu zarządzania jakością
 • Audit – wymagania i podstawowe informacje dotyczące auditu
 • Wytyczne normy ISO 19011:2012
 • Znaczenie auditu wewnętrznego
 • Zawartość procedury auditu wewnętrznego
 • Metodyka prowadzenia rozmów auditowych
 • Fakt czy wniosek – podstawowy dylemat auditora
 • Przygotowanie auditu wewnętrznego
 • Przygotowanie listy pytań auditowych
 • Analiza dokumentacji przedsiębiorstwa
 • Dokumentowanie auditu
 • Ocena niezgodności
 • Spotkanie zamykające
 • Raport z auditu (uwzględniający auditowanie procesowe nowej normy)
 • Poauditowe działania korygujące
 • Błędy popełniane podczas auditu wewnętrznego
 • Zaprezentowanie listy pytań auditowych opracowanych przez jednostkę certyfikującą
 • Omówienie najnowszych wytycznych opracowanych przez 9001 Auditing Practices Group – do zastosowania w praktyce
 • Ćwiczenia praktyczne (przygotowanie auditu, spotkania, dokumentowanie niezgodności).

Materiały szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe uwzględniające nowe wymagania normy ISO 9001:2015 oraz wytycznych dotyczących auditowania wg nowej normy ISO 19011:2012.

Kurs kończy się sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wręczeniem certyfikatów potwierdzających kompetencje w omawianym zakresie.

Koszt szkolenia 1.700 zł (+23% VAT) za każdą zgłoszoną osobę (zawiera koszt szkolenia, zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych).

Zapisz się na szkolenie