ISO/IEC 17025:2017

Temat szkolenia: Systemy zarządzania w laboratoriach wzorcujących i badawczych wg ISO/IEC 17025:2017
Termin:17-19.12.2018 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, ul. Słoneczna 8
Cel:zrozumienie istoty i zakresu wymagań normy ISO/IEC 17025:2017
prezentacja zasad dokumentowania systemu zarządzania w laboratorium

Kluczową kwestią w działalności laboratoriów wzorcujących i badawczych jest potwierdzenie kompetencji technicznych przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności i świadomości odpowiedzialności za swoje działania. Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania wg ISO/IEC 17025 jest najlepszym sposobem dla uwiarygodnienia działań laboratorium i zdobycia uznania klientów.

30 listopada 2017 r. zatwierdzono nową normę specyfikującą wymagania dla laboratoriów badawczych i wzorcujących (ISO/IEC 17025:2017). Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, podczas którego prezentujemy szczegółowo zakres zmian w tym standardzie. Szkolenie oparte jest na zatwierdzonej normie ISO/IEC 17025:2017.

10 października 2018 r. ukazało się polskie wydanie tego standardu.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione:

  • szczegółowo i chronologicznie wymagania nowej normy  ISO/IEC 17025:2017,
  • interpretacja nowych wymagań wynikających z ww. standardu
  • przykłady sposobów wdrożenia wymagań; ćwiczenia w tym zakresie
  • ocena ryzyka w laboratoriach – przykłady, ćwiczenia
  • podejście procesowe – przykłady, ćwiczenia
  • podejście PCA do oceny systemów zarządzania wg ISO/IEC 17025:2017
  • sposób przeprowadzania audytów w laboratoriach,
  • omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji.

Na każdego z uczestników czekają przystępne materiały szkoleniowe.

Cena: 1600 zł + VAT, w co wliczone jest również zakwaterowanie, wyżywienie i koszt materiałów szkoleniowych.

Dodatkowa opłata 150,00 zł. netto za dodatkowy nocleg w przeddzień szkolenia.

Zapisz się na szkolenie