Doradztwo

Od ponad 20 lat świadczymy usługi doradcze, które głównie skupiają się w obszarze:

  • wdrażania systemów zarządzania wg ISO 9001
  • wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji
  • wdrażania systemów zarządzania opartych na normie ISO/IEC 17025, czyli mówiąc prościej – przygotowywania Laboratoriów do akredytacji PCA
  • wykonywania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach, firmach usługowych i laboratoriach (w tym akredytowanych)
  • wdrażaniu takich narzędzi jak MSA, czy SPC
  • przygotowywaniu do wykonywania kalibracji przyrządów pomiarowych przez służby kontroli jakości w zakładach (poprzez szkolenia i ćwiczenia praktyczne w tym zakresie).

 

Wdrażanie ISO zazwyczaj przebiega w czasie od 4 a 7 miesiący. Wszelkie spotkania dotyczące tego procesu, niezbędne konsultacje związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji przeprowadzane są u Klienta, w siedzibie firmy. W zależności od wymagań i warunków danego przedsiębiorstwa, spotkania dotyczące systemu ISO odbywają się 2 do 3 razy w ciągu miesiąca, przy czym każde z nich trwa ok. 3 do 5 godzin.

W przypadku norm ISO 9001, ISO/IEC 17025, Zakładowej Kontroli Produkcji czy też innych systemów nie istnieją rozwiązania uniwersalne czy też szablonowe, mogące być automatycznie przełożone na warunki każdej firmy. Wdrażanie ISO wymaga rozwiązań indywidualnie dostosowanych do warunków i charakterystyki działalności danego przedsiębiorstwa.

Biuro Usług Technicznych Plus gwarantuje wprowadzenie rozwiązań idealnie skrojonych na potrzeby Państwa firmy.

Z punktu widzenia naszych Klientów niezwykle istotny jest również fakt, iż nasi pracownicy są obecni podczas audytu certyfikacyjnego co upraszcza cały proces oraz pozwala na proste usunięcie wszelkich ewentualnych niedociągnięć jakie mogą się pojawić.

Zapraszamy do kontaktu.