Sprawdzanie czujników mechanicznych

Program służy do sprawdzania czujników mechanicznych.

Zasada kontroli czujników, na której oparto budowę programu jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie oraz normie ISO w tym zakresie.

Jest to już kolejna wersja programu, który z powodzeniem znalazł zastosowanie w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach, laboratoriach, a także Urzędach Miar.

 

Program umożliwia:

 • sprawdzanie czujników
 • o dowolnym zakresie pomiarowym
 • o dowolnej działce elementarnej
 • zarówno milimetrowych jak i calowych
 • wybór dowolnego kroku pomiarowego
 • ustalanie dowolnych wymagań dla każdego czujnika indywidualnie
 • edytowanie i poprawianie błędów po zakończonym sprawdzeniu
 • wizualizację wyliczonych błędów w postaci danych tabelarycznych oraz wykresów błędów
 • zapisywanie i drukowanie raportów sprawdzenia
 • dokonanie oceny czujnika na podstawie dokonanych obliczeń oraz wprowadzonych wcześniej wymagań
 • skrócenie czasu sprawdzenia z około 2 godzin do 15 minut.

Nowe możliwości programu

 • możliwość szybkiego wyszukiwania czujników wg numeru dzięki dodaniu okienka filtrowania
 • wskazywanie wszystkich miejsc, w których występuje histereza
 • udoskonalenie narzędzia służącego do wyboru wymagań, dla których obliczane są błędy,
 • udoskonalenie wykresu.

Serdecznie zapraszamy do wypróbowania naszego programu

Pobierz DEMO programu