Metrologia

Temat szkolenia: Metrologia - nadzorowanie wyposażenia i spójność pomiarowa
Termin:26-27 listopada 2018 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, ul. Słoneczna 8
Cel:przygotowanie pracowników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym oraz przekazanie podstawowych zasad metrologii w tym zakresie

Nauka ta, koncentrująca się na metodach wykonywania oraz interpretowania pomiarów, ma swoje początki w czasach starożytnych, kiedy podejmowano pierwsze próby ujednolicenia miar. Odegrała olbrzymią rolę w czasach rewolucji przemysłowej – pozwoliła na wdrożenie produkcji masowej oraz stworzenie zautomatyzowanych linii montażowych. Dziś jej znaczenie jest jeszcze większe, stąd nie dziwi duży nacisk na zdobywanie kwalifikacji w tej dziedzinie. Szkolenia metrologiczne organizowane przez naszą firmę z pewnością spełnią oczekiwania osób chcących nauczyć się jej podstaw. Kurs metrologii, którego program znajduje się poniżej pokrywa wszystkie najważniejsze zagadnienia teoretyczne – od ogólnych zasad nadzoru nad wyposażeniem, przez omówienie uniwersalnych przyrządów, aż po kryteria doboru środków kontrolno-pomiarowych.

Szkolenie obejmuje również praktyczne zastosowanie technik pomiarowych.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką spójności pomiarowej, postanowiliśmy rozszerzyć o to zagadnienie szkolenie z metrologii.

Serdecznie zapraszamy – podstawy metrologii wykładane na naszych kursach ułatwią uczestnikom zdobycie nowych kwalifikacji.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • ogólne zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO 9001:2015 oraz przepisów metrologii prawnej (praktyczne wskazówki w tym zakresie), przykłady procedur,
 • spójność pomiarowa i weryfikacja metrologiczna wg 9001:2015 oraz 17025:2017
 • rodzaje wyposażenia pomiarowego, budowa i wykorzystanie:
 • sprawdziany;
 • uniwersalne przyrządy pomiarowe,
 • maszyny pomiarowe
 • Zasady użytkowania wyposażenia do pomiarów i monitorowania:
 • błędy i ich źródła w pomiarach uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi,
 • wykorzystanie wyposażenia podczas pomiarów,
 • zasady codziennej obsługi, konserwacja, przechowywanie,
 • zasady posługiwania się urządzeniami z noniuszem
 • Kryteria doboru środków kontrolno-pomiarowych
 • Praktyczne zastosowanie technik pomiarowych

Koszt szkolenia 1290 zł1) za każdą zgłoszoną osobę (zawiera koszt szkolenia, zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych)

1) cena netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%

Zapisz się na szkolenie