ISO/IEC 17025:2017

Temat szkolenia: Systemy zarządzania w laboratoriach wzorcujących i badawczych wg ISO/IEC 17025:2017
Termin:2-4.10.2023 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ALPIN, Beskidzka 40
Cel:zrozumienie istoty i zakresu wymagań normy ISO/IEC 17025:2017
prezentacja zasad dokumentowania systemu zarządzania w laboratorium

Kluczową kwestią w działalności laboratoriów wzorcujących i badawczych jest potwierdzenie kompetencji technicznych przy jednoczesnym zachowaniu bezstronności i świadomości odpowiedzialności za swoje działania. Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania wg ISO/IEC 17025 jest najlepszym sposobem dla uwiarygodnienia działań laboratorium i zdobycia uznania klientów.

30 listopada 2017 r. zatwierdzono nową normę specyfikującą wymagania dla laboratoriów badawczych i wzorcujących (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02). Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, podczas którego prezentujemy szczegółowo zakres zmian w tym standardzie. Szkolenie oparte jest na zatwierdzonej polskiej wersji normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Podczas szkolenia zaprezentowana będzie kompletna dokumentacja laboratorium – księga jakości, zapisy.

Od kilku lat nasze Laboratorium posiada akredytację PCA, z chęcią podzielimy się swoim doświadczeniem :-).

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione:

  • szczegółowo i chronologicznie wymagania nowej normy  ISO/IEC 17025:2017,
  • interpretacja nowych wymagań wynikających z ww. standardu
  • przykłady sposobów wdrożenia wymagań; ćwiczenia w tym zakresie
  • ocena ryzyka w laboratoriach – przykłady, ćwiczenia
  • podejście procesowe – przykłady, ćwiczenia
  • stwierdzanie zgodności – nowe podejście – przykłady, ćwiczenia
  • zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nią związane – przykłady, ćwiczenia
  • podejście PCA do oceny systemów zarządzania wg ISO/IEC 17025:2017
  • sposób przeprowadzania audytów w laboratoriach,
  • omówienie procedury akredytacji laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji.

Na każdego z uczestników czekają przystępne materiały szkoleniowe.

Cena: 1800,00 zł 1)

1) Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
1) Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. Koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją 225,00 zł. za każdą dobę. Możliwy również nocleg w przeddzień szkolenia. Liczbę noclegów należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

1) ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Zapisz się na szkolenie