Szkolenia metrologiczne

Temat szkolenia: Metrologia - nadzorowanie wyposażenia i spójność pomiarowa
Termin:16-17.04.2020 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, ul. Słoneczna 8
Cel:przygotowanie pracowników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym oraz przekazanie podstawowych zasad metrologii w tym zakresie

Nauka ta, koncentrująca się na metodach wykonywania oraz interpretowania pomiarów, ma swoje początki w czasach starożytnych, kiedy podejmowano pierwsze próby ujednolicenia miar. Odegrała olbrzymią rolę w czasach rewolucji przemysłowej – pozwoliła na wdrożenie produkcji masowej oraz stworzenie zautomatyzowanych linii montażowych. Dziś jej znaczenie jest jeszcze większe, stąd nie dziwi duży nacisk na zdobywanie kwalifikacji w tej dziedzinie. Szkolenia metrologiczne organizowane przez naszą firmę z pewnością spełnią oczekiwania osób chcących nauczyć się jej podstaw. Kurs metrologii, którego program znajduje się poniżej pokrywa wszystkie najważniejsze zagadnienia teoretyczne – od ogólnych zasad nadzoru nad wyposażeniem, przez omówienie uniwersalnych przyrządów, aż po kryteria doboru środków kontrolno-pomiarowych.

Szkolenie obejmuje również praktyczne zastosowanie technik pomiarowych.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką spójności pomiarowej, postanowiliśmy rozszerzyć o to zagadnienie szkolenie z metrologii.

Serdecznie zapraszamy – podstawy metrologii wykładane na naszych kursach ułatwią uczestnikom zdobycie nowych kwalifikacji.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • ogólne zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO 9001:2015 oraz przepisów metrologii prawnej (praktyczne wskazówki w tym zakresie), przykłady procedur,
 • spójność pomiarowa i weryfikacja metrologiczna wg 9001:2015 oraz 17025:2017
 • rodzaje wyposażenia pomiarowego, budowa i wykorzystanie:
 • sprawdziany;
 • uniwersalne przyrządy pomiarowe,
 • maszyny pomiarowe
 • Zasady użytkowania wyposażenia do pomiarów i monitorowania:
 • błędy i ich źródła w pomiarach uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi,
 • wykorzystanie wyposażenia podczas pomiarów,
 • zasady codziennej obsługi, konserwacja, przechowywanie,
 • zasady posługiwania się urządzeniami z noniuszem
 • Kryteria doboru środków kontrolno-pomiarowych
 • Praktyczne zastosowanie technik pomiarowych

Koszt szkolenia 1290 zł1) 

1) Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
1) Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. Koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją 180,00 zł. za każdą dobę. Możliwy również nocleg w przeddzień szkolenia. Liczbę noclegów należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

1) ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Zapisz się na szkolenie