Kalibracja

Temat szkolenia: Kalibracja wyposażenia pomiarowego
Termin:26-28.06.2024 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, Szczyrk ul. Słoneczna 8
Cel:przygotowanie pracowników laboratoriów i izb pomiarów do samodzielnej kontroli wyposażenia pomiarowego do pomiaru długości i kąta oraz do opracowywania własnych instrukcji wzorcowań

Zakres szkolenia obejmuje:

 • zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO 9001:2015
 • spójność pomiarowa
 • stwierdzanie zgodności – nowe podejście
 • najnowsze wytyczne dotyczące wzorcowania wyposażenia pomiarowego wg IATF 16949, ISO 9001:2015, 17025:2017
 • ćwiczenia praktyczne obejmują 85% czasu szkolenia – realizacja sprawdzeń użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta
  • suwmiarki
  • mikrometry
  • transametry, mikrometry czujnikowe
  • kątomierze, kątowniki
  • przymiary wstęgowe
  • wzorce promieni
  • czujniki zegarowe
  • grubościomierze czujnikowe, macki
  • wysokościomierze
  • średnicówki czujnikowe

Materiały szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami pracy dotyczącymi konkretnych sprawdzeń oraz wszystkimi dziennikami Urzędowymi GUM w wersji elektronicznej (około 200 MB).

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.

Koszt szkolenia 1800 zł. 1) 

1) Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
1) Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. Koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją 275,00 zł. za każdą dobę. Możliwy również nocleg w przeddzień szkolenia. Liczbę noclegów należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

1) ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Zapisz się na szkolenie