Niepewność

Temat szkolenia: Niepewność pomiarów – zajęcia praktyczne
Termin:1-3 lipca 2019 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, ul. Słoneczna 8
Cel:Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych informacji i umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów, poznanie metod szacowania niepewności uznanych przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne, możliwość weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych.

Zakres szkolenia obejmuje:

  • Zasady (etapy) wyznaczania niepewności pomiarowej na podstawie EA 4/02 oraz normy PN-EN ISO 14253 Przewodnik do szacowania niepewności w pomiarach GPS
  • Statystyczne metody wyznaczania niepewności pomiarowych na podstawie danych eksperymentalnych – oszacowania typu A (Odchylenie standardowe powtarzalności i odtwarzalności – Odchylenia standardowe średniej – przykłady)
  • Wyznaczanie niepewności na podstawie innych danych – oszacowania typu B (Niepewność rozszerzona – Przedział ufności – Błędy graniczne – Rozdzielczość przyrządu – dostępne dane o rozkładzie wielkości – Przykłady)
  • Niepewności przy prostych pomiarach (schemat postępowania – Przykłady)
  • Niepewność wzorcowania (Niepewność na świadectwie wzorcowania i certyfikacie materiału odniesienia – Wzorcowanie liniowe – Przykłady)
  • Podejmowanie decyzji na podstawie wyniku pomiaru i jego niepewności – przykłady

Materiały szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, a w nich m.in. przykłady obliczeń niepewności oraz przykładowe procedury szacowania niepewności.

Koszt szkolenia 1600 zł. 1) 

1) Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
1) Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. Koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją 180,00 zł. za każdą dobę. Możliwy również nocleg w przeddzień szkolenia. Liczbę noclegów należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

1) ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Do pobrania

Zapisz się na szkolenie