Nadzór

Temat szkolenia: Nadzorowanie i kontrola wyposażenia pomiarowego
Termin:25-27.09.2024 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, Szczyrk ul. Słoneczna 8
Cel:przygotowanie pracowników do prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz zapoznanie z zasadami wzorcowania użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta

Zakres szkolenia obejmuje:

 • zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań:
  • PN-EN ISO 9001:2015,
  • PN-EN ISO 10012:2004 oraz
  • przepisów metrologii prawnej
 • wyrażanie niepewności pomiarów – podstawy, dokumenty odniesienia, przykład dla wybranego przyrządu (procedura, obliczenia)
 • wymagania dotyczące laboratoriów wzorcujących wyposażenie pomiarowe (w tym wymagania dla laboratoriów wewnętrznych działających we własnym przedsiębiorstwie)
 • szczegółowe omówienie procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
 • zapisy (ewidencja wyposażenia, świadectwa wzorcowań, zapiski sprawdzeń)
 • spójności pomiarowa wg IATF 16949, ISO 9001 i 17025:2017
 • stwierdzanie zgodności – nowe podejście
 • przykłady procedur dotyczących sprawdzeń użytkowych przyrządów
 • ćwiczenia praktyczne z kalibracji wybranych grup wyposażenia pomiarowego 2/3 czasu całego szkolenia (przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe, średnicówki, kątowniki, kątomierze, sprawdziany do otworów, przymiary wstęgowe i inne)

Materiały szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami pracy dotyczącymi konkretnych sprawdzeń oraz wszystkimi dziennikami Urzędowymi GUM w wersji elektronicznej (około 200 MB).

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.

Koszt szkolenia 1800 zł. 1) 

1) Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
1) Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. Koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją 275,00 zł. za każdą dobę. Możliwy również nocleg w przeddzień szkolenia. Liczbę noclegów należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

1) ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Do pobrania

Zapisz się na szkolenie