Statystyczne sterowanie procesem

Temat szkolenia: Statystyczne sterowanie procesem - SPC
Termin:19-20.03.2018 r.
Miejsce: Szczyrk Apartamenty Parkowe, Myśliwska 5
Cel:zapoznanie z metodami statystycznego sterowania procesem, a także przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC

Statystyczne sterowanie procesem, czyli SPC (z angielskiego Statistical Process Control) wykorzystuje narzędzia statystyczne do kontrolowania prawidłowego przebiegu oraz efektywności danego procesu. Metoda ta jest wykorzystywana zarówno do oceny zdolności maszyn oraz w celu przedstawiania zdolności jakościowej procesu.

Ocena zdolności maszyny, karty kontrole – rodzaje, zasady projektowania i prowadzenia, analiza sygnałów procesu, sterowanie procesem, ocena zdolności procesów, karty kontrolne SPC dla krótkich serii – to niektóre aspekty, które
zostaną przedstawione uczestnikom szkolenia.
Zachęcamy do zapoznania się z dokładnym opisem kursu oraz korzyściami dla pracowników, które z niego wynikają.

Podczas szkolenia uczestniczy zdobywają wiedzę z obszaru:

 • Procesu:
  • zmienności zwykłe i szczególne,
  • rozkład (Voice of process) i badanie jego normalności,
  • unkcjonowanie – wskaźniki Pp, Ppk,
  • unkcjonowanie a wadliwość,
  • liczenie jego zdolności dla rozkładów odmiennych od normalnych,
 • Miary zmienności,
 • Badania zdolności jakościowej:
  • maszyn (Cm, Cmk),
  • procesów (Cp, Cpk),
 • Kart kontrolnych:
  • analiza sygnałów,
  • dla wartości mierzalnych – projektowanie i przykłady obliczeniowe,
  • przy alternatywnej ocenie właściwości (p, np, c, u),
  • praktyczne uwagi związane z ich stosowaniem.

Korzyści z udziału w naszym szkoleniu SPC jest wiele, a wśród nich można wymienić m.in.:

 • otrzymanie kompleksowego materiału w formie podręcznika,
 • przejrzyste przekazanie wszystkich informacji, posiłkując się materiałami audiowizualnymi, a także ćwiczeniami teoretycznymi oraz praktycznymi,
 • zapoznanie się z interpretacją zdolności jakościowej procesów i maszyn, w tym z dedykowanymi wskaźnikami,
 • dowiedzenie się w jaki sposób można rozróżnić rozkłady odmienne od normalnych, podczas liczenia zdolności procesu,
 • zapoznanie z najczęściej spotykanymi problemami, które pojawiają się podczas wdrażania narzędzi SPC oraz przedstawienie metod ich rozwiązania,
 • nauczenie się poprawnie projektować karty kontrolne dla wartości mierzalnych,
 • uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu tematyki szkolenia i ewentualne rozpoczęcie dyskusji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno Klientów indywidualnych, jak i grupy z przedsiębiorstw, które odpowiedzialne są za systemy zarządzania jakością w firmie, a także za ocenę zdolności procesów produkcyjnych. Dotyczy to zarówno kadry wyższego oraz średniego szczebla, jak i wszystkich technologów, operatorów maszyn, osoby nadzorujące produkcję, a także kontrolerów i inżynierów jakości.

Koszt: 1290 zł + VAT. W cenie wliczone jest również wyżywienie, zakwaterowanie i materiały szkoleniowe.

Zapisz się na szkolenie