Kalibracja

Temat szkolenia: Kalibracja wyposażenia pomiarowego
Termin:21-23 stycznia 2019 r.
Miejsce:Zakopane Hotel BEL-AMI, ul. Goszczyńskiego 24
Cel:przygotowanie pracowników laboratoriów i izb pomiarów do samodzielnej kontroli wyposażenia pomiarowego do pomiaru długości i kąta oraz do opracowywania własnych instrukcji wzorcowań

Zakres szkolenia obejmuje:

 • zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań ISO 9001:2015
 • Nowe zasady wzorcowania wyposażenia pomiarowego wg najnowszych norm (IATF 16949, ISO 9001:2015, 17025:2017)
 • zasady pomiaru odchyłek kształtu i położenia wykorzystywane przy sprawdzaniu wyposażenia pomiarowego
 • ćwiczenia praktyczne obejmują 85% czasu szkolenia – realizacja sprawdzeń użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta
  • suwmiarki
  • mikrometry
  • transametry, mikrometry czujnikowe
  • kątomierze, kątowniki
  • przymiary wstęgowe
  • wzorce promieni
  • czujniki zegarowe
  • grubościomierze czujnikowe, macki
  • wysokościomierze
  • średnicówki czujnikowe

Materiały szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami pracy dotyczącymi konkretnych sprawdzeń oraz wszystkimi dziennikami Urzędowymi GUM w wersji elektronicznej (około 200 MB).

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.

Koszt szkolenia 1600 zł. 1) za każdą zgłoszoną osobę (zawiera koszt szkolenia, zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych); dodatkowy nocleg w przeddzień szkolenia – 150 zł. netto.

1) cena netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%

Zapisz się na szkolenie